Två män står på flytbrygga i Stockholm år 1897 bredvid en stor vattenledning som ska läggas ned i vattnet. Foto.
Huvudvattenledning läggs ned i Norrström år 1897. Fotograf okänd, bild från Stadsmuseet.

Nordiska vägar till välfärdsstaden 1870-1920

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Pris: Gratis

Under perioden 1870–1920 tog de nordiska huvudstäderna ett allt större ansvar för verksamheter som uppfattades som nödvändiga för invånarnas välfärd.

Hör om drivkrafterna bakom denna utveckling. Vilka överväganden drev fram besluten, och hur skiljde de sig åt mellan de nordiska länderna?

Med Magnus Linnarsson och Mats Hallenberg, Stockholms universitet

Här kan du se en direktsändning av föredraget

 

Du kan också se direktsändningen i en extern videospelare här:
Tusen bilder av Stockholm (mediaflows webbplats)

Detta föredrag kommer endast att finnas tillgängligt i en vecka efter direktsändningen.

OBS! Om bilden inte visas kan du behöva ladda om sidan. Det gör du genom att trycka Ctrl + r (Windows, PC) eller Cmd + r (OS, Mac).

Vi spelar in föredraget och lägger upp det på webben i efterhand.

Onsdagshistorier

Varje onsdag under vår och höst bjuder vi på föreläsningar på Stadsarkivet Kungsklippan. Hör historiker och arkivarier berätta!

Fri entré, ingen föranmälan krävs (max 150 personer).

Onsdagar 13.00–13.45.