Foto av män på 1910-talet som bär tegelstenar på ryggen.
Tegelbärare och murare i arbete vid Stadshusbygget i juli 1916. Foto: Bror Ericson., bild från Stadsmuseet.

Vi som byggde Stadshuset

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Liljeholmskajen

Hör historien om människorna som byggde Stadshuset.

Med hjälp av fotografier, filmer och inspelade intervjuer med byggets arbetare skildras ett av Sveriges största byggnadsprojekt någonsin. Berättar gör Mats Hayen (Stadsarkivet) som är författare till boken Vi som byggde Stadshuset (2023).

Den här programpunkten är en del av Stadshusets 100-års jubileum.

Föredraget spelas in

Detta föredrag kommer att spelas in och publiceras i efterhand på Stadsarkivet play.