Arkivens dag 2022

Datum:

Tid:

Plats: Stadsarkivet Kungsklippan

Välkommen till Arkivens dag på Stadsarkivet Kungsklippan. Årets tema är myter och mysterier i arkiven. Under dagen bjuder vi på spännande föredrag och besöks av flera intressanta släktforskarföreningar.

Program för dagen

Mysterier i Stockholm – inspiration till fiktion

Sakramentet, Förbannelsen och Ritualen är spänningsromaner för unga där nutida intriger vävs samman med historia och magi. Den nyligen utkomna kriminalromanen Dödsdansen utspelar sig hösten 1885, i skuggan av en av Stockholms värsta dödsolyckor. Hör Stadsarkivets Ann-Sofi Forsmark berätta om mörka händelser, dolda platser och glömda olyckor som inspirerat henne som författare.

Med: Ann-Sofi Forsmark, Stadsarkivet
Kl. 12.30 i Hyllan Stadsarkivet Kungsklippan

Passa på att tävla i vårt early-birdquiz med några spännande historiska frågor där du har chansen att vinna ett exemplar av boken Dödsdansen.

Finns det älvor i stan?

Målning av dansande älvor på en äng.
Ängsälvor av Nils Blommér 1850, Nationalmuseum.

Det förflutnas folklore är fullt av berättelser om mystiska väsen och mytiska varelser. I det här föredraget står älvorna i fokus, detta märkliga väsen som följt människorna genom århundraden och idag fått nya former i populärkulturen. Idag tenderar vi att förknippa älvorna med skogar, myrar och strandängar. Men hur såg folktron egentligen ut i städerna - fanns det några älvor där? Med avstamp i en märklig berättelse från Stockholm berättar folkloristen Tora Wall om älvornas historia från den dimmiga forntiden och fram till idag.

Tora Wall är folklorist och författare. Hon har skrivit böckerna Folktrons väsen. Encyklopedi och Traditioner och högtider. En encyklopedisk kalender. Under många år ansvarade hon för Nordiska museets folkloristiska material. Numera delar hon sin tid mellan att forska i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi och att skriva sakprosa. Hon är även verksam som föreläsare och har medverkat i ett flertal TV- och radioprogram som expert på folklore.

Med: Tora Wall, folklorist och författare
Kl. 13.30 i Hyllan Stadsarkivet Kungsklippan.

Besök från släktforskningsföreningar

Under dagen kommer representanter från olika släktforskningsföreningar och andra föreningar att finnas på plats och berätta mer om sin verksamhet. Det kommer även att finnas möjlighet att få släktforskningshjälp vid våra läsesalsdatorer för den som vill komma vidare med sin egna släkt- och personforskning.

Föreningar som är på plats under dagen:

  • Smedsforskarna
  • Sollentuna släktforskningsförening
  • Judiska släktforskarföreningen
  • Föreningsarkiven

Kategorier:

Vad är Arkivens dag?

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med att arrangera en Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och genom öppet-hus-arrangemang visa nya besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia och det fria ordet.

Arkivens dag arrangerades för första gången 1998.
Läs mer på Arkivens dags webbplats.

Arkivens dag